Trang 1703, kết quả từ 17021 tới 17030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đĩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đĩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 23/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Sắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 24/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Xuân Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169816991700170117021703170417051706...74341