Trang 1704, kết quả từ 17031 tới 17040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phương Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 3/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 16/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nghệch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nghệch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 8/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Mến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...169917001701170217031704170517061707...74341