Trang 1705, kết quả từ 17041 tới 17050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Văn Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Mua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Chiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170017011702170317041705170617071708...74341