Trang 1706, kết quả từ 17051 tới 17060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Thiều Quang Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1898, hi sinh 30/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tri, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hàn Nhật Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hàn Nhật Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 6/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170117021703170417051706170717081709...74341