Trang 172, kết quả từ 1711 tới 1720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Chu Đức Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Thế Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Na, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Triệu Văn Sàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Sàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...167168169170171172173174175...74341