Trang 175, kết quả từ 1741 tới 1750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quang Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Viết Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Viết Ngon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Công Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đào Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Triều Thuỷ Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triều Thuỷ Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...170171172173174175176177178...74341