Trang 1724, kết quả từ 17231 tới 17240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Công Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Vương Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vương Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Ngọc Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thọ Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Sỹ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...171917201721172217231724172517261727...74341