Trang 1725, kết quả từ 17241 tới 17250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172017211722172317241725172617271728...74341