Trang 1726, kết quả từ 17251 tới 17260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Viết Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Viết Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn So, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Phai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Phai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172117221723172417251726172717281729...74341