Trang 1727, kết quả từ 17261 tới 17270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thái Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Khắc Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Thanh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Trọng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1897, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172217231724172517261727172817291730...74341