Trang 1728, kết quả từ 17271 tới 17280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vũ Bá Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Bá Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...172317241725172617271728172917301731...74341