Trang 1730, kết quả từ 17291 tới 17300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Sỹ Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sỹ Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Vĩnh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vĩnh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thanh Cốm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Cốm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172517261727172817291730173117321733...74341