Trang 1729, kết quả từ 17281 tới 17290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Quý An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quý An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 18/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172417251726172717281729173017311732...74341