Trang 1731, kết quả từ 17301 tới 17310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Khắc Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Trọng Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tư Dũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư Dũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Xuân Về

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Về, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172617271728172917301731173217331734...74341