Trang 1732, kết quả từ 17311 tới 17320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Côi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Râng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Râng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Bá Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Bá Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 23/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172717281729173017311732173317341735...74341