Trang 1733, kết quả từ 17321 tới 17330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Sỹ Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Địch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Địch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Huy Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cao Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 20/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Bá Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172817291730173117321733173417351736...74341