Trang 1735, kết quả từ 17341 tới 17350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Hữu Nhưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Nhưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Sỹ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Sỹ Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Trung Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173017311732173317341735173617371738...74341