Trang 1734, kết quả từ 17331 tới 17340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 24/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quách Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 9/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Trì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Bốp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Bốp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...172917301731173217331734173517361737...74341