Trang 1737, kết quả từ 17361 tới 17370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thiết Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiết Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Thấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tống Như Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Như Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173217331734173517361737173817391740...74341