Trang 1738, kết quả từ 17371 tới 17380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Anh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thế Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...173317341735173617371738173917401741...74341