Trang 1740, kết quả từ 17391 tới 17400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Quang Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đức Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Đình Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Quốc Bẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 29/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173517361737173817391740174117421743...74341