Trang 1739, kết quả từ 17381 tới 17390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Trung Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Trung Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 10/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hữu Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Huy Nguôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Nguôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173417351736173717381739174017411742...74341