Trang 1741, kết quả từ 17401 tới 17410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Huy Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Trọng Thầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Dẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Minh Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173617371738173917401741174217431744...74341