Trang 1742, kết quả từ 17411 tới 17420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Hoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Khiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173717381739174017411742174317441745...74341