Trang 1743, kết quả từ 17421 tới 17430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đức Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Ngọc Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173817391740174117421743174417451746...74341