Trang 1744, kết quả từ 17431 tới 17440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Ngọc Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Thục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Xuân Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phú Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...173917401741174217431744174517461747...74341