Trang 1745, kết quả từ 17441 tới 17450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Trạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Trạ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Lê Huy Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...174017411742174317441745174617471748...74341