Trang 1747, kết quả từ 17461 tới 17470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 14/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Xuân Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Trạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Trạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1898, hi sinh 31/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174217431744174517461747174817491750...74341