Trang 1748, kết quả từ 17471 tới 17480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Trung Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Thế Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Huy Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Quang Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quang Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Như Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Như Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174317441745174617471748174917501751...74341