Trang 1750, kết quả từ 17491 tới 17500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trung Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Phái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Khắc Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Quốc Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quốc Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngay, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...174517461747174817491750175117521753...74341