Trang 1749, kết quả từ 17481 tới 17490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Minh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Huy Hoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Huy Hoanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Đỗ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Như Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Bổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174417451746174717481749175017511752...74341