Trang 1751, kết quả từ 17501 tới 17510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoằng Sỹ Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoằng Sỹ Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngẫu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Minh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174617471748174917501751175217531754...74341