Trang 177, kết quả từ 1761 tới 1770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Vũ Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đào Đức Nhăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Nhăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...172173174175176177178179180...74341