Trang 176, kết quả từ 1751 tới 1760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Cao Quang Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quang Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Ninh Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Dữ Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dữ Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...171172173174175176177178179...74341