Trang 178, kết quả từ 1771 tới 1780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Li

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Li, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Công Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phan Đức Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...173174175176177178179180181...74341