Trang 1772, kết quả từ 17711 tới 17720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Càng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Càng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Bá Sằn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Sằn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Viết Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Âu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1898, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...176717681769177017711772177317741775...74341