Trang 1773, kết quả từ 17721 tới 17730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Điến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Điến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thị Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 22/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vẹn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...176817691770177117721773177417751776...74341