Trang 1771, kết quả từ 17701 tới 17710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phú Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Liễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Liễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...176617671768176917701771177217731774...74341