Trang 1774, kết quả từ 17731 tới 17740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 31/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 5/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...176917701771177217731774177517761777...74341