Trang 1775, kết quả từ 17741 tới 17750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Meng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Meng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 23/3/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 25/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177017711772177317741775177617771778...74341