Trang 1776, kết quả từ 17751 tới 17760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thị Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177117721773177417751776177717781779...74341