Trang 1777, kết quả từ 17761 tới 17770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 16/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 28/9/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Doàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Doàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 19/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Độc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Độc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 11/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 26/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 3/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177217731774177517761777177817791780...74341