Trang 1779, kết quả từ 17781 tới 17790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dư Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Dư Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177417751776177717781779178017811782...74341