Trang 1778, kết quả từ 17771 tới 17780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hoác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 27/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Địch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Địch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177317741775177617771778177917801781...74341