Trang 1781, kết quả từ 17801 tới 17810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Dư Khác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Khác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177617771778177917801781178217831784...74341