Trang 179, kết quả từ 1781 tới 1790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Đức Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đinh Vĩnh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Vĩnh Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vũ Khắc Nhường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Nhường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phan Huy Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huy Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...174175176177178179180181182...74341