Trang 1784, kết quả từ 17831 tới 17840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/7/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thị Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Mầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thế Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 28/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đình Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 12/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Quang Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Quang Mễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Mễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177917801781178217831784178517861787...74341