Trang 1782, kết quả từ 17811 tới 17820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Triêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 7/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 21/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177717781779178017811782178317841785...74341