Trang 1785, kết quả từ 17841 tới 17850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thị Táo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Táo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thanh Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 6/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 16/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Hản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Hản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đình Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 15/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Quang Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đình Uông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Uông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 11/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178017811782178317841785178617871788...74341