Trang 1787, kết quả từ 17861 tới 17870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đình Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 13/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 14/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Công Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đức Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đình Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 13/9/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178217831784178517861787178817891790...74341